| سال 89 | نرم افزار لایت روم / ساسان پناهی

| سال 89 | ادیت در فتوشاپ / ساسان پناهی

| سال 89 | مالتی مدیا

| سال 89 | عکاس هنری / رضا معطریان

| سال 89 | بررسی مجموعه های مستند / وحید سالمی

| سال 89 | فضا در عکاسی / آرش حمیدی

| سال 89 | عکاسی در سفر / حسین کریم زاده

| سال 89 | نرم افزار آرشیو عکس پیکاسا / فرشاد پالیده

| سال 89 | عکاسی صنعتی، تبلیغاتی/ محمود عبدالحسینی

| سال 89 | تکنیک های حرفه ای فتوشاپ / ساسان پناهی

| سال 89 | عکاسی در تئاتر / رضا موسوی

| سال 89 | عکاسی خبری / اسماعیل عباسی

| سال 89 | حضور در جشنواره های خارجی / آرش حمیدی

| سال 88 | پرتره محیطی / رضا معطریان

| سال 88 | مستند اجتماعی / حسن غفاری

| سال 88 | نرم افزار لایت روم / محمدرضا رضانیا

| سال 88 | مالتی مدیا / جواد منتظری

| سال 88 | عکاسی ورزشی / بهروز مهری

| سال 88 | عکاسی خبری / وحید سالمی

| سال 88 | هنر در عکاسی خبری / مرتضی نیکوبذل

| سال 88 | جشنواره های خارجی / آرش حمیدی

| سال 88 | عکاسی مستند اجتماعی / حسین فاطمی

| سال 87 | تجربه در عکاسی / حمید فروتن

| سال 87 | عکاسی خبری / حسن سربخشیان

| سال 87 | عکاسی مستند / نیوشا توکلیان

| سال 87 | بررسی عکس‌های سال / قاسمی / فاطمی

| سال 87 | عکاسی روایت گونه / امید صالحی

| سال 87 | جواد منتظری

 

 
 


    اصلاح نور و رنگ در فتوشاپ
    ساسان پناهی

    کارگاه عکاسی صنعتی تبلیغاتی
    محمود عبدالحسینی

    بررسی عکس‌های مستند
    وحید سالمی

    بررسی جشنواره های خارجی
    آرش حمیدی

 


    کارگاه نرم افزار لایت روم
    ساسان پناهی

    کارگاه مالتی مدیا
    اسماعیل عباسی

    عکاسی در سفر
    حسین کریم‌زاده

    عکاسی هنری
    رضا معطریان