| محمد نوروزی |

|
متولد 1344 تهران |

| شروع به کار عکاسی 1358 |

| استخدام در روزنامه سال 1362 |

| بازنشستگی1383 |

 
 

 

   

 

عکاسی خبری / ترم تابستان

محمد نوروزی

شروع کلاس‌ها : 28 تیرماه

روز کلاس‌ها : سه شنبه ها / ساعت 17

جلسات : 10 جلسه
 

| توضیحات |

1- دراین کلاس استاد شاگردی نداریم همه هنر جوییم

2- بررسی اخلاق حرفه ایی

3- بررسی حقوق فردی وحرفه ایی
 
4- چگونه به عکاسی حرفه ایی مان شانیت بدهیم

5- دانستن اصول عکاسی خبری حرفه ایی وآماتور

6- بررسی وتحلیل عکسهای خبری
 
7- استفاده مطلوبتر از وسایل وتجهیزات

8- بررسی وتحلیل دواصل مهم در عکاسی / عشق و صداقت

9- بررسی دستمزدها در عکاسی خبری

10- وظایف یک عکاس خبری


| صدای کلاس‌ها | آن لاین بشنوید

- جلسه اول / 28 تیرماه 1390

- جلسه دوم / 4 مردادماه 1390


لینک دانلوود نیز در صفحه موجود است.