| سعید کیایی |

| متولد 1361 |

 
 

 

   

 

عکاسی مقدماتی - 2 / ترم تابستان

سعید کیایی

شروع کلاس‌ها : 27 تیرماه

روز کلاس‌ها : دوشنبه ها / ساعت 17

جلسات : 10 جلسه

 

| توضیحات |

در این درس نامه سعی شده است مفاهیمی مورد بررسی قرار گیرد که عکاسان به غیر از مفاهیم و تکنیک ها و مسائل فنی عکاسی با مسائلی پیرامون مطالعاتی که یک عکاس باید انجام دهد نیز آشنا شود. در این دوره که طی ده جلسه به اتمام می رسد سرفصل های زیر به تدریس در میآیند :

1 چرایی عکاسی / از عکاسی چه می خواهیم؟

2 عکاسی و دوره های مختلف آن

3 زیبایی شناسی شرقی / زیبایی شناسی غربی

4 ویژگی های زبان تصویر

5 نشانه شناسی بصری

6 جایگاه و چرایی فضا سازی در عکس

7 از متن به تصویر / از تصویر به متن

8 شیوه های مطالعه برای عکاسی

9 مقدمات نقد عکس

10 انتخاب عکس

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
     
      | گزارش تصویری کلاس / جلسه اول |